Wspieramy deweloperów na każdym kroku – także w sprawach finansowych. Kompleksowa obsługa księgowa gwarantuje przejrzystość finansów, właściwą ich kontrolę i doradztwo w zarządzaniu.

Monitoring zobowiązań i należności

 • analiza zobowiązań i należności dla poszczególnych kontrahentów
 • kontrola historii dokonanych transakcji
 • informacja o aktualnym stanie środków pieniężnych umożliwiająca zaplanowanie wydatków

Kontrola wpłat i wypłat z rachunku powierniczego

 • kontrola historii transakcji
 • informacja o aktualnym stanie środków pieniężnych umożliwiająca zaplanowanie wydatków
 • zbieranie dokumetacji

Kontrola budżetów inwestycyjnych

 • Sporządzenie założenia budżetowego
 • realizacja założonych celów
 • kontrola wydatkowania założonego planu

Przygotowanie raportów okresowych na potrzeby klienta

 • Raporty okresowe z wydatkowania budżetu
 • Raporty okresowe z postępów sprzedaży
 • Raporty okresowe dotyczące dokumentacji

Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • ewidencja zakupu
 • ewidencja sprzedaży i wyciągów bankowych
 • ewidencja raportów kasowych i poleceń zapłaty

Kalkulacja wyników finansowych

 • określenie potencjalnych zysków i strat
 • prowadzenie bilansów
 • zestawienia okresowe

 

Doradztwo w zakresie realizacji procesów zarządczych w firmie

 • analiza dotychczasowej sytuacji organizacyjnej
 • analiza i ocena systemu zarządzania firmy
 • pomoc w opracowaniu  planów krótko- i długoterminowych
 • projektowanie systemu oceny i motywacji pracowników
phone
koperta

Planujesz realizować inwestycję,
powierz księgowość naszym doświadczonym finansistom

SKONTAKTUJ SIĘ!