Księgowość deweloperska

Wyjątkowa oferta na rynku!

bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych

monitoring zobowiązań i należności

kontrola wpłat i wypłat z rachunku powierniczego

doradztwo i wsparcie w zakresie realizacji procesów zarządczych w firmie

kontrola budżetów inwestycyjnych

kalkulacja wyników finansowych

przygotowywanie raportów okresowych na potrzeby Klienta

sporządzanie sprawozdań finansowych